Hartelijk welkom op de website van Duurzaam Lithoijen!

Met deze website wil ik naast inzicht geven in de duurzame warmte installatie zelf (hoe goed de installatie presteert), ook geïnteresseerden van informatie voorzien mbt duurzame warmte & energie en wellicht (hopelijk) dat mensen enthousiast worden voor de aanleg van een eigen installatie.

Warmte vertegenwoordigt zo’n 50% van het totale energieverbruik, electriciteit 30% en mobiliteit 20%. Door warmte duurzaam te produceren richt je je dus op het energieverbruik waar het meeste te winnen valt. Zo’n 80% kan zelf dmv de zon en heat pipes of vlakkeplaat collectoren gewonnen worden en worden opgeslagen in buffervaten en/of boilers. Bovendien zijn zonnewarmtesystemen relatief goedkoop waardoor een korte ‘terugverdientijd’ gehaald wordt.

Gezien de huidige prijzen van zonnepanelen voor het opwekken van duurzame elektriciteit maakt de beslissing van wel/niet tot aanschaf over gaan een stuk eenvoudiger. Zelfs zonder een goede landelijke subsidieregeling (maar hier en daar wel provinciaal of gemeentelijke initiatieven) is het absoluut rendabel om een PV-installatie aan te (laten) leggen. Naast een terugverdientijd (afhankelijk van de omvang van de installatie) van slechts 6 – 8 jaar speelt ook het bewust duurzaam bezig zijn, het milieu en een financieel voordeel een belangrijke rol. Bovendien: wat is de terugverdientijd van 25 jaar betalen voor fossiele brandstoffen ?

Zowel voor particulieren als bedrijven is op het dit moment zeer interessant om over te stappen op duurzame energie door het installeren van zonnepanelen! Met de huidige prijzen en voor bedrijven de (Kleinschaligheids) Investerings Aftrek (KIA & IA) en Energie Investerings Aftrek (EIA) door de overheid gesteunde belastingvoordelen.

Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek. Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Het budget voor 2011 is € 151 miljoen. Als het EIA-budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Maar naast deze financiële voordelen heeft uw bedrijf ook een niet onbelangrijk duurzaam imago! Voor een korte toelichting en zakelijke mogelijkheden zie de volgende pagina. Indien u meer informatie wenst neem dan contact op met Duurzaam Lithoijen.

Mocht er iets niet duidelijk zijn, nog steeds vragen onbeantwoord blijven of op zoek zijn naar hulp/complete uitbesteding/offerte voor de aanleg van een duurzame warmte en/of energie installatie: laat het me via mail op de contact pagina weten. Ga zeker eens kijken in de solar winkel voor complete PV sets of losse onderdelen : winkel.

Met vriendelijke groeten,
Bas van der Worp